go基础篇-匿名函数和闭包函数

05-25-16 7,362 views

       先说说什么是匿名函数?什么是闭包?       匿名函数就是无需定义标示符(函数名)的函数;而闭包是指能够访...
阅读全文 0